MISSIE EN VISIE

Bij Verbuildinglab zet ik graag mijn wekker om de kracht van mensen en organisaties te laten groeien door het simpel en leuk te maken. .
Dit doen we door Door authentieke vaardigheden wakker te schudden en door gestructureerde creativiteit te ontspinnen; anders denken, kijken en doen.

We doen dit vanuit de visie dat de oplossing voor transformatie vraagstukken dichterbij ligt dan we denken. Wil je komen tot oplossingen, benut dan de kwaliteiten en talenten van de mensen die worstelen met het probleem. Zij kennen de ins en outs van het probleem, maar zitten er vaak zo in verwikkeld dat men door alle knopen niet de ruimte ervaart om te komen tot verfrissende ideeën. Wanneer we samen met de medewerkers op een andere manier naar het probleem kijken, komen we wél tot zinvolle informatie, nieuwe inzichten, waardevolle processen en gedragen oplossingen. Oplossingen die ervoor kunnen zorgen dat bedrijven en organisaties weer gaan floreren.