werksessies FACILITEREN

Verbuildinglab organiseert en faciliteert werksessies om te komen tot nieuwe inzichten,
vaardigheden, gedragen oplossingen en waarde(n)volle processen.
Het vraagstuk op een creatieve, speelvolle manier benaderen en vervolgen vanuit logica, kennis en/of reflectie.

Tijdens de werksessies worden authentieke kwaliteiten en talenten van medewerkers wakker geschud. Waar we anders veel met gesproken en geschreven tekst werken, zoeken tijdens sessies vooral de verbeelding, creativiteit en speelvolheid op. We ervaren wat we bedoelen of we laten zien wat we bedoelen. Zo wordt het fundament van de oplossing gevonden en worden vaardigheden ervaren en zien we de toepassingsmogelijkheden op de werkvloer. Zo kunnen we helpen bij diverse vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Vaststellen van missie, visie en bijvoorbeeld kernwaarden van een team of organisatie;
 • Werken aan teamvaardigheden als beter samenwerken, omgaan met verandering of bijvoorbeeld werken aan vertrouwen;
 • Ontdekken en gebruikmaken van de kwaliteiten, talenten en kennis binnen een team;
 • Samen zoeken naar een oplossing voor een probleem of komen tot nieuwe innovatieve ideeën;
 • Evaluaties van een periode, projecten of werkwijzen.

Voordat we aan de slag gaan, analyseren samen met de klant eerst het vraagstuk. Wat is het vraagstuk precies? Hoe kunnen we het versimpelen? Wat willen we gaan doen met de opbrengst van de sessie? Als dit helder is, stelt Verbuildinglab in overleg met de klant de juiste formule samen voor de sessie. Afhankelijk van het vraagstuk of onderwerp zetten we een gestructureerde, creatieve methode of werkvorm in. Zie hieronder voor een greep uit de mogelijkheden en neem gerust vrijblijvend contact met Verbuildinglab, we denken graag mee en kunnen trainingen vaak ook op  maat maken.

                                   

 

 • LEGO® SERIOUS PLAY®: is een methode die gebruikt wordt om antwoorden te vinden op (lastige)
  vraagstukken door het bouwen van verschillende modellen door de deelnemers. Van individuele
  modellen naar gezamenlijke modellen. De methode kan ingezet worden op verschillende vraagstukken;
  van visie ontwikkeling tot marketing- en teamvraagstukken. Het toepassen van de methode levert
  nieuwe inzichten op, geeft een waardevol proces met veel informatie, 100 % deelname van de groep, en
  meer output door 3D denken. Symen Sjoerd de Vries is een officieel gecertificeerde facilitator in LEGO® SERIOUS PLAY®. Lees de blog over LEGO® SERIOUS PLAY® voor meer informatie.

 • Toegepaste Improvisatie: met Toegepaste Improvisatie werken we aan een optimaal teamklimaat. Vaardigheden waaraan gewerkt kan worden zijn beter samenwerken, flexibel zijn en om kunnen gaan met verandering, creativiteit en innovatie- en improvisatiekracht bij medewerkers vergroten of bijvoorbeeld beter luisteren en communiceren. Met energieke en grappige werkvormen en oefeningen ervaar je de uitwerking van de vaardigheden die tijdens de werksessie centraal staan. Vervolgens maken we vanuit reflectie op de werkvorm een serieuze vertaling naar de werkvloer. Bij Toegepaste Improvisatie nemen we de groep vaak mee in het PLAY! model (van Raymond van Driel). Het PLAY! model bevat kernvaardigheden in het improviseren: in het moment zijn, een pro-actieve houding aan en in het diepe springen als het nodig is, open staan voor verandering, initiatieven en op elkaar voortbouwen. Dit alles met stevigheid en passie.

 • Creatief denken: vanuit een heldere vraagstelling ideeën generen. Eerst de ideeën die al aan de
  oppervlakte zitten, om vervolgens met behulp van werkvormen opzoek te gaan naar nieuwe ideeën in
  een divergerende fase. Vanuit een overvloed van ideeën vervolgens in de convergerende fase tot keuzes
  komen en combineren van de ideeën volgens de COCD box methode.
  Eindresultaat is een opzet van een conceptidee.

 

 • Visueel denken/faciliteren: We leven in een samenleving waar de rol van beeld en visualiseren steeds
  groter en belangrijker wordt. Denk aan social media, youtube etc. Visueel faciliteren is het faciliteren van
  interactie in groepen door visueel te werken. Plannen, processen of visie letterlijk in beeld brengen of
  visuals gebruiken om een proces inzichtelijk te maken. Elkaar of processen begrijpen door het visueel te
  maken en samen komen tot oplossingen en creatieve ideeën aan de hand van visuals. Lees de blog de kracht van visuals voor meer informatie.