werksessies FACILITEREN

Verbuildinglab organiseert en faciliteert werksessie om te komen tot nieuwe inzichten, gedragen oplossingen en waarde(n)volle processen.
Eerst de verbeelding opzoeken en dan pas redeneren vanuit logica en eerder verworven kennis.

Tijdens de sessies worden de kwaliteiten en talenten van de medewerkers aangeboord in 'experimentele setting' en wordt de verbeelding opgezocht. Zo wordt het fundament van de oplossing gevonden, waar vervolgens verder mee kan worden gebouwd. Voordat we aan de slag gaan, analyseren samen met de klant eerst het vraagstuk. Wat is het vraagstuk precies? Wat willen we gaan doen met de opbrengst van de sessie? Als dit helder is, stelt Verbuildinglab in overleg met de klant de juiste formule samen voor de sessie. Daarbij wordt ook nagedacht over elementen als locatie en energizers.

Zo kunnen we helpen bij diverse vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan visievorming, teambuilding, brainstorms of evaluaties van projecten of werkwijzen. We doen dit op verschillende manieren:

 • Creatief denken: vanuit een heldere vraagstelling ideeën generen. Eerst de ideeën die al aan de
  oppervlakte zitten, om vervolgens met behulp van werkvormen opzoek te gaan naar nieuwe ideeën in
  een divergerende fase. Vanuit een overvloed van ideeën vervolgens in de convergerende fase tot keuzes
  komen en combineren van de ideeën volgens de COCD box methode.
  Eindresultaat is een opzet van een conceptidee.

 • LEGO® SERIOUS PLAY®: is een methode die gebruikt wordt om antwoorden te vinden op (lastige)
  vraagstukken door het bouwen van verschillende modellen door de deelnemers. Van individuele
  modellen naar gezamenlijke modellen. De methode kan ingezet worden op verschillende vraagstukken;
  van visie ontwikkeling tot marketing- en teamvraagstukken. Het toepassen van de methode levert
  nieuwe inzichten op, geeft een waardevol proces met veel informatie, 100 % deelname van de groep, en
  meer output door 3D denken. Symen Sjoerd de Vries is een officieel gecertificeerde facilitator in LEGO® SERIOUS PLAY®. Lees de blog over LEGO® SERIOUS PLAY® voor meer informatie.

 • Visueel denken/faciliteren: We leven in een samenleving waar de rol van beeld en visualiseren steeds
  groter en belangrijker wordt. Denk aan social media, youtube etc. Visueel faciliteren is het faciliteren van
  interactie in groepen door visueel te werken. Plannen, processen of visie letterlijk in beeld brengen of
  visuals gebruiken om een proces inzichtelijk te maken. Elkaar of processen begrijpen door het visueel te
  maken en samen komen tot oplossingen en creatieve ideeën aan de hand van visuals. Lees de blog de kracht van visuals voor meer informatie.