Geen bla, bla, bla

Geen bla, bla, bla...

Kom tot de kern van je vraagstuk

Je kent het wel, van die vergaderingen waar men uren in de ruimte zit te praten. Verhalen die steeds meer afdwalen van het onderwerp. Gesprekken die niet meer te volgen zijn, je raakt je gesprekspartners kwijt. "We prikken maar een nieuwe datum voor een vervolgoverleg".

Bij sessies van Verbuildinglab pakken we het helemaal anders aan. Door zichtbaar te maken waar we over praten, worden verhalen begrepen en worden de gesprekken inzichtelijk en verhelderend. Geen bla, bla, bla meer, maar tot de kern komen. Dit doen we door visueel te communiceren, LEGO SERIOUS PLAY te gebruiken of door een SERIOUS GAME te ontwikkelen en te spelen met de deelnemers. Zo heeft Verbuildinglab de afgelopen maand verschillende opdrachten uitgevoerd bij bedrijven en organisaties, waarbij de deelnemers zijn begeleid in:

  • het actualiseren van een beleidsplan aan de hand van een speelveld en visuele sjablonen;
  • het opstellen van een nieuwe missie en visie aan de hand van de Golden Circle en LEGO SERIOUS PLAY;
  • het in beeld brengen van ambities door te werken met LEGO SERIOUS PLAY;
  • onderwerpen als regie, vasthouden en loslaten bij het begeleiden van statushouders bespreekbaar te  maken aan de hand van visuele sjablonen en een speelveld.

     

 

 

 

 

 

Ook interesse in zinvolle en waardevolle bijeenkomst op maat? Neem vrijblijvend contact op met Verbuildinglab (info@verbuildinglab.nl of 06-11132495)