Branding en LEGO SERIOUS PLAY

Branding en LEGO SERIOUS PLAY

Door met behulp van LEGO SERIOUS PLAY (LSP) met een doelgroep of consument in gesprek te gaan, komt er meer waardevolle informatie vrij.

Een aantal keren per jaar komen LSP facilatoren bij elkaar voor zogenaamde inspiratiebijeenkomsten, samen kijken naar de toepassingsmogelijkheden van LSP. Verbuildinglab was bij de bijeenkomst van maart aanwezig, waar het onderwerp branding stond op het programma. LSP kan zorgen voor waardevolle, nieuwe en onbevooroordeelde inzichten rondom branding. Door met LSP met de doelgroep/consument in gesprek te gaan, krijg je in beeld:

  • Hoe ze denken over het thema wat het bedrijf/organisatie wil uitstralen;
  • Wat voor gevoel ze hebben bij een merk, product, dienst of imago van een bedrijf/organisatie?;
  • Hoe de consument/burger denkt over alledaagse zaken of waar behoeften liggen.

Tijdens de sessie gaan deelnemers actief bouwen aan vragen als ‘wat voor gevoel heb je bij merk X’ of ‘wat betekent verbondenheid voor jou?’. Ze maken individuele bouwwerken, om deze vervolgens te delen en daarop te reflecteren daarop. Hierdoor komt er veel meer informatie vrij en worden er nieuwe inzichten verkregen. Interessant? Neem contact op met Verbuildinglab en we kijken naar de mogelijkheden.

Op de foto een aantal bouwwerken van deelnemers
waarbij het thema verbondenheid wordt verbeeld.