PRIVACYVERKLARING

Verbuildinglab is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Verbuildinglab verwerkt persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van de diensten van Verbuildinglab en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verzameld worden:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Waarom heeft Verbuildinglab deze gegevens nodig?

Verbuildinglab verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van de nieuwsbrief.
 • Te corresponderen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Het afhandelen van een betaling.
 • Verbuildinglab verwerkt ook persoonsgegevens als ze hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens voor een belastingaangifte.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Verbuildinglab bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard. Op facturen die naar u zijn verzonden zit een bewaartermijn van 7 jaar.

Worden uw gegevens gedeeld?

Verbuildinglab verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Verbuildinglab. Verbuildinglab zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw  verzoek reageren.

Waar worden gegevens bewaard en beveiliging daarvan

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Verbuildinglab privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Rechten

 • Recht op inzage: Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Verbuildinglab bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Verbuildinglab. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
 • Recht op rectificatie: Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Verbuildinglab.
 • Recht op wissen van gegevens: Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Verbuildinglab vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
 • Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar): Wil jij niet dat Verbuildinglab jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.